EMAS – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce20 października 2021 r.

EMAS – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce
20 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska pt. „EMAS – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce”, która odbędzie się w dniu 26 października 2021 r.

Podczas tego wydarzenia rozdane zostaną jubileuszowe certyfikaty EMAS, przekazane przez Komisję Europejską oraz certyfikaty EMAS dla nowych organizacji zarejestrowanych w rejestrze. W wydarzeniu uczestniczyć będzie również Pan Minister Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz eksperci ds. EMAS z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000.

Po wręczeniu certyfikatów odbędzie się panel merytoryczny. Eksperci ds. EMAS, a wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia PF ISO 14000, opowiedzą o roli systemu w realizacji zadań administracji publicznej i udziale administracji w promocji EMAS, a także możliwościach wykorzystania systemu w raportowaniu niefinansowym. Przedstawiona zostanie również Norma ISO 14090 „Adaptacja do Zmian Klimatu” i jej powiązania z systemem EMAS. Zachęcamy do zapoznania się z agendą konferencji.

Konferencja odbędzie się 26 października 2021 r. w godzinach 10:00-13:30 w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 oraz reżim sanitarny, udział w konferencji będzie możliwy także w formie zdalnej na platformie Webex.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 20 października na adres: emas@gdos.gov.pl