Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 ds. Zarządzania Środowiskowego w III kwartale 202113 października 2021 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 ds. Zarządzania Środowiskowego w III kwartale 2021
13 października 2021 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące:

 • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • auditowanie i badania środowiskowe,
 • etykietowanie środowiskowe,
 • ocenę wyników działalności środowiskowej,
 • ocenę cyklu życia,
 • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmiany klimatu.

W trzecim kwartale 2021 r. zrealizowano 18 zadań, takich jak np.:

 • opiniowanie i zgłaszanie uwag do dokumentów normalizacyjnych ISO i CEN,
 • głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych.

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w trzecim kwartale 2021 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN należą:

 1. Opiniowanie i głosowanie dotyczące projektu normy ISO/DIS 14030-3.2 „Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 3: Taxonomy”,
 2. Opiniowanie projektu ankiety dotyczącej stosowania normy ISO 14001 „User Survey questions 2021”,
 3. Opiniowanie projektu normy ISO/CD 14002-2 „Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 2: Water”,
 4. Opiniowanie projektu broszury na temat etykietowania środowiskowego, przybliżającej potencjalnemu użytkownikowi normy serii ISO 14020,
 5. Opiniowanie i głosowanie stanowiska krajowego do drugiego projektu końcowego normy Fpr EN ISO 14065E „Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe”,
 6. Opiniowanie projektu Raportu Technicznego ISO DTR 14055 – 2 „Environmental management — Guidelines for establishing good practice for combating land degradation and desertification — Part 2: Regional case study examples”
 7. Opiniowanie projektu normy  ISO/CD 14093 „Mechanism for financing local adaptation to climate change: Performance-based climate resilience grants”.

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba