Nowa norma ISO 140014 listopada 2021 r.

Nowa norma ISO 14001
4 listopada 2021 r.

Norma Międzynarodowa ISO 14001:2015 wciąż bywa nazywana „nową normą”, a rozpoczęły się już prace nad kolejnym jej wydaniem. Podobnie jak poprzednim razem, pierwszym etapem prac jest przygotowanie opracowania pn. „Future Challenges”. W tym celu Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) powołała specjalną grupę roboczą, w skład której wszedł przedstawiciel Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000. Daje nam to możliwość śledzenia trendów i wpływania na kształt kolejnego wydania normy.

Równolegle Komitet Techniczny 207 ISO rozpoczął badanie ankietowe skierowane do obecnych użytkowników normy ISO 14001 w celu zebrania opinii nt. oczekiwanych zmian. Rozpoczęcie przygotowań do wydania kolejnej wersji normy jest okazją do usunięcia słabszych punktów i dostosowanie do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

1 listopada Sekretariat SC1/TC207 przedstawił pierwsze wyniki badań ankietowych dla użytkowników normy ISO 14001:2015. Uwagę zwraca fakt, że użytkownicy z Polski do tej pory przesłali 119 ankiet, co jest 3. wynikiem na świecie – zaraz po Niemczech i Wlk. Brytanii.

Mając na względzie, że liczba certyfikatów ISO 14001 wydanych dla organizacji w Polsce sięga 3 tys. mamy szansę pobić ten wynik. Zachęcamy do udziału w badaniu, ankieta będzie aktywna do 13 listopada 2021r.
Link do ankiety w polskiej wersji językowej: https://rit.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ezWLovidsdRn7Lw