Spotkania dotyczące audytu energetycznego29 kwietnia 2021 r.

Spotkania dotyczące audytu energetycznego
29 kwietnia 2021 r.

Zbliża się termin zakończenia kolejnego cyklu obowiązkowych, wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorców. Większość zobligowanych do tego przedsiębiorców z pewnością ma już ustalony sposób realizacji tego obowiązku.

Dla nadal rozważających optymalne podejście Polskie Forum ISO 14000 ma propozycję wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (nie mylić z audytem efektywności energetycznej) poprzez system zarządzania energią ISO 50001 lub system ekozarządzania i audytu EMAS. Trzeba zauważyć, że zwykle solidny audyt energetyczny sporo kosztuje, zwłaszcza, jeśli są wykonywane w jego ramach pomiary np. sprawności urządzeń. Poza kosztami zewnętrznymi audyt wymaga pewnego zaangażowania ze strony personelu przedsiębiorcy (trzeba zebrać sporo danych, zweryfikować poprawność analiz, uzgodnić wnioski). Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym można zamiast tego posłużyć się systemem zarządzania energią ISO 50001 lub systemem EMAS (wyjaśnienia URE z 28.09.2020).

Dla ułatwienia w zdobyciu podstawowych informacji (m.in. dotyczących wyjaśnień Urzędu Regulacji Energetyki na ten temat) Polskie Forum ISO 14000 organizuje w formie online krótkie i bezpłatne spotkania informacyjne dla członków Forum i innych zainteresowanych. Spotkania – dyżury specjalisty w tym zakresie planujemy w dniach 5, 12 i 19 maja br. w godz. 14.00 – 15.00. W tym czasie specjalista w zakresie zarządzania energią p. Andrzej Ociepa przedstawi zainteresowanym osobom podstawowe informacje co do możliwości zastąpienia audytu energetycznego przez ISO 50001 lub EMAS, a następnie będą możliwe szczegółowe indywidualne zapytania w tej sprawie.

Rejestracja na spotkania na platformie Clickmeeting, termin do wyboru:

  1. 5.05.2021 r., godz. 14.00-15.00 rejestracja
  2. 12.05.2021 r., godz. 14.00-15.00 rejestracja
  3. 19.05.2021 r., godz. 14.00-15.00 rejestracja

Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie lub przekazania informacji do osób nadzorujących w firmie ten temat.

Zainteresowane osoby zachęcamy do rejestracji na spotkanie online, a w razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem naszego Stowarzyszenia sekretariat@pfiso14000.org.pl