Zaproszenie do złożenia oferty28 kwietnia 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
28 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej profesjonalnej korekty tłumaczenia na język angielski pod względem słownictwa specjalistycznego drugiej wersji podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

  1. Korekta tłumaczenia dotyczy tekstu specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
  2. Tekst obejmuje 57 stron (17 035 wyrazów, 114 770 znaków ze spacjami).
  3. Termin składania ofert: 10.05.2021.
  4. Oferta powinna spełniać poniższe warunki:
    – korekta tłumaczenia powinna zostać wykonana przez osobę z niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie tłumaczeń,
    – cena powinna obejmować korektę tłumaczenia całości dokumentu.

Kryterium oceny ofert – cena brutto za tłumaczenie całego dokumentu (waga – 100%)

Oferty proszę przesyłać na adres: sekretariat@pfiso14000.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie PF ISO 14000, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zapytanie ofertowe