Kodeks Dobrych Praktyk audytu recyklera zaktualizowany!21 grudnia 2023 r.

Kodeks Dobrych Praktyk audytu recyklera zaktualizowany!
21 grudnia 2023 r.

Zaktualizowano „Kodeks Dobrych Praktyk wykonania audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR, EDPR”, wydanie 2 z dnia 2023-12-19. Kodeks ten jest dostępny w naszej bazie wiedzy na stronie https://pfzs.org/baza-wiedzy/audyt-recyklera/

Aktualizacja była niezbędna ze względu na konieczność dostosowania do zmian prawnych, dotyczących wystawiania dokumentów oraz wykonania audytu, w tym głównie:

 • usunięcia obowiązku wystawiania dokumentów DPO i EDPO,
 • wprowadzenia obowiązku odejmowania zanieczyszczeń na dokumentach DPR i EDPR,
 • zmiany definicji recyklingu oraz przepisów o utracie statusu odpadów,
 • wskazania procesu R12 jako dopuszczalnego dla przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych z drewna,
 • wprowadzenia obowiązku dodawania do dokumentów EDPR kopii dokumentów transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • wprowadzenia obowiązku posiadania kopii zezwoleń na recykling eksportowanych odpadów opakowaniowych lub innych równoważnych dokumentów.

Ponadto w Kodeksie wprowadzono kilka zmian doskonalących, mających na celu przede wszystkim doprecyzowanie jego stosowania, w tym:

 • wprowadzenie zasad oceny skali przekroczeń faktycznej mocy przerobowej instalacji, ustalonej podczas audytu (punkt 2.1.7.),
 • dodanie zalecenia sprawdzenia dowodów sprzedaży produktów recyklingowych w przypadku poważnych wątpliwości co do dostarczenia i przetworzenia odpadów (punkt 2.3.8.),
 • dodanie zalecenia sprawdzania wiarygodności danych dotyczących przekazujących odpady na KPO/KPOK (punkt 3.1.3.),
 • dodanie obowiązku zwracania uwagi na opisy na fakturach VAT pod względem potwierdzenia opakowaniowego charakteru odpadów (punkt 3.2.4.),
 • wskazanie na poprawność i kompatybilność danych między dokumentami transgranicznego przemieszczania odpadów oraz dokumentami EDPR (punkt 3.3.5.),
 • uaktualnienie katalogów przykładowych uchybień.

Mamy nadzieję, że zaktualizowany KDP przyczyni się do podnoszenia jakości wykonywanych audytów w obszarze dokumentów DPR i EDPR.