Działania po spotkaniu z organizacjami zarejestrowanymi w EMAS27 maja 2021 r.

Działania po spotkaniu z organizacjami zarejestrowanymi w EMAS
27 maja 2021 r.

W dniu 26 kwietnia br. Polskie Forum ISO 14000 zorganizowało spotkanie poświęcone obecnej sytuacji systemu EMAS w Polsce i problemom związanym z jego funkcjonowaniem.

W wydarzeniu uczestniczyły 52 osoby reprezentujące 34 organizacje zarejestrowane w EMAS. W trakcie spotkania przedyskutowano aktualną sytuację systemu EMAS w Polsce i przeprowadzono ankiety:

Wyniki ankiety w trakcie spotkania (31 ankietowanych)

Wyniki ankiety po spotkaniu (22 ankietowanych)

Wyniki ankiet potwierdziły niepokojące informacje o stanie systemu EMAS i obniżeniu pozycji standardu EMAS w Polsce.

W trakcie spotkania postanowiono o przedstawieniu wspólnego stanowiska informującego Ministra Środowiska i Klimatu o problemach z funkcjonowaniem systemu EMAS oraz zawierającego propozycję spotkania w celu przedyskutowania działań naprawczych. Oficjalne pismo zostało wysłane do Ministra Środowiska i Klimatu w dniu 25 maja.

Pismo do Ministra Środowiska i Klimatu