Spotkanie z jednostkami administracji publicznej w sprawie efektywności energetycznej20 maja 2021 r.

Spotkanie z jednostkami administracji publicznej w sprawie efektywności energetycznej
20 maja 2021 r.

Na początku maja została opublikowana ustawa o zmianach w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Ustawa stawia pewne wymagania przed jednostkami administracji publicznej. Niezależnie od tego warto zauważyć, że jednostki te mają duży wpływ na gospodarowanie energią w administrowanych przez siebie obszarach i procesach. Wiąże się to również ze stosowanymi przez niektóre jednostki systemami zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub EMAS.

Dla zasygnalizowania podstawowych informacji w zakresie efektywności energetycznej w jednostkach administracji publicznej i związków tego zagadnienia z EMAS Polskie Forum ISO 14000 organizuje krótkie spotkanie informacyjne online dla członków Forum i innych zainteresowanych (bezpłatne). Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja br. w godz. 13.00 – 14.30 za pomocą platformy Clickmeeting.

Planujemy następujący program spotkania:

  1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej dotyczące administracji publicznej.
  2. Specyfika wykorzystania energii w procesach nadzorowanych przez administrację publiczną na przykładach z sektorowego dokumentu referencyjnego EMAS dla administracji.
  3. Optymalne narzędzia zarządzania energią w administracji publicznej
    • system ekozarządzania i audytu EMAS,
    • system zarządzania energią ISO 50001.
  4. Dyskusja

Zainteresowane osoby zachęcamy do rejestracji na bezpłatne spotkanie online za pomocą linka: REJESTRACJA

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem naszego Stowarzyszenia sekretariat@pfiso14000.org.pl