Konsultacje dla firm ws. audytu energetycznego28 maja 2021 r.

Konsultacje dla firm ws. audytu energetycznego
28 maja 2021 r.

W dniach 5-26 maja br. Polskie Forum ISO 14000 zorganizowało 4 bezpłatne spotkania dotyczące audytu energetycznego dla organizacji. Dla rozważających optymalne podejście stowarzyszenie zachęcało do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa poprzez system zarządzania energią ISO 50001 lub system ekozarządzania i audytu EMAS.

W spotkaniach wzięło udział 28 osób z 22 organizacji, w tym z 12 organizacji zarejestrowanych w EMAS. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywną obecność. W razie pytań bądź wątpliwości związanych z tematem audytu energetycznego zachęcamy do kontaktu mailowego: sekretariat@pfiso14000.org.pl lub bezpośrednio z naszym ekspertem panem Andrzejem Ociepą aociepa@pro.onet.pl