Miesiąc: <span>sierpień 2022</span>

Konsultacje dot. zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
29 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji trwają konsultacje dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy zmieniającej, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są pod linkiem https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811 Głównym powodem zmian jest implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia …

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 23.08 – 01.09.2022r.)
26 sierpnia 2022 r.

Już od ponad 30 lat, w sierpniu, odbywa się wiodąca konferencja poświęcona globalnym problemom związanym z wodą. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na to, że Konferencja ta trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). W tych dniach eksperci …