Konsultacje dot. zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę29 sierpnia 2022 r.

Konsultacje dot. zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
29 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji trwają konsultacje dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy zmieniającej, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są pod linkiem https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811

Głównym powodem zmian jest implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32020L2184