Miesiąc: <span>lipiec 2022</span>

Pomoc publiczna dla organizacji sektora energochłonnego
18 lipca 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1312 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001532  – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą pod nw. kodami PKD / PKWiU mogą występować z wnioskami o  udzielnie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, …

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 2022
4 lipca 2022 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące: – terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, – systemy zarządzania środowiskowego, – auditowanie i badania środowiskowe – etykietowanie środowiskowe, – ocenę cyklu życia, – ocenę wyników …