Miesiąc: <span>sierpień 2021</span>

Sprawy EMAS w nowej siedzibie Biura Prawnego GDOŚ
26 sierpnia 2021 r.

Informujemy, że w ostatnim czasie zmieniły się dane kontaktowe Biura Prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie można załatwiać sprawy związane z EMAS: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Biuro Prawne Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa tel.: 22 310-67-34 fax: 22 369-21-27 e-mail: emas@gdos.gov.pl Korespondencję należy wysyłać na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Projekt zmian w audytach recyklerów
9 sierpnia 2021 r.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dokonaliśmy analizy treści bardzo obszernych zmian (licząc ilością stron: zmiana jest dwukrotnie obszerniejsza niż aktualny tekst ustawy) pod kątem zadań jednostek prowadzących dotychczas audyty w zakresie gospodarki odpadami. Dość istotnie zmieniona …

Informacja o pracach przedstawicieli PFISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 ds. Zarządzania Środowiskowego – I półrocze 2021
6 sierpnia 2021 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące: terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania środowiskowego, auditowanie i badania środowiskowe, etykietowanie środowiskowe, ocenę wyników działalności środowiskowej, ocenę cyklu życia, zarządzanie gazami cieplarnianymi i …