Informacja o pracach przedstawicieli PFISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 ds. Zarządzania Środowiskowego – I półrocze 20216 sierpnia 2021 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PFISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 ds. Zarządzania Środowiskowego – I półrocze 2021
6 sierpnia 2021 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące:

  • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
  • systemy zarządzania środowiskowego,
  • auditowanie i badania środowiskowe,
  • etykietowanie środowiskowe,
  • ocenę wyników działalności środowiskowej,
  • ocenę cyklu życia,
  • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmiany klimatu.

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano około 30 zadań, takich jak np.:

  • opiniowanie i zgłaszanie uwag do dokumentów normalizacyjnych ISO i CEN,
  • głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych,
  • zgłaszanie propozycji dotyczących zakresu prac Komitetu.

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w I półroczu 2021 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego należą:

 1. Głosowanie dotyczące projektu normy ISO/FDIS 14031 Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines,
 2. Opiniowanie projektów końcowych trzech części normy:
  • ISO/FDIS 14030-1 Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 1: Process for green bonds,
  • ISO/FDIS 14030-2 Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 2: Process for green loans,
  • ISO/FDIS 14030-4 Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 4: Verification programme requirements.
 1. Opiniowanie projektu normy ISO/FDIS 14097 Greenhouse gas management and related activities — Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change,
 2. Opiniowanie projektu Raportu Technicznego ISO/DTR 14069 Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1,
 3. Opiniowanie projektu normy ISO/CD 14083 Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from operations of transport chains,
 4. Opiniowanie projektu nowej normy ISO NP14075 Principles and framework for social life cycle assessment,
 5. Opiniowanie końcowego projektu zmiany do EN ISO 14021 Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba