Projekt zmian w audytach recyklerów9 sierpnia 2021 r.

Projekt zmian w audytach recyklerów
9 sierpnia 2021 r.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Dokonaliśmy analizy treści bardzo obszernych zmian (licząc ilością stron: zmiana jest dwukrotnie obszerniejsza niż aktualny tekst ustawy) pod kątem zadań jednostek prowadzących dotychczas audyty w zakresie gospodarki odpadami.

Dość istotnie zmieniona koncepcja przewiduje nadal audyty przedsiębiorców (zwane teraz kontrolą), jednak wykonywane nie po, a przed wystawieniem dokumentów DPR/EDPR, które z kolei mają być wystawiane przez Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), po potwierdzeniu (w trybie kontroli) faktu rzeczywistego otrzymania przez przedsiębiorcę odpadów do przetworzenia i ich przetworzenia. Zleceniodawcą (płatnikiem) ma być nadal przedsiębiorca.

W projekcie zmiany ustawy nie doszukaliśmy się zmiany terminu wystawiania DPR/EDPR (nadal kwartalnie), co w połączeniu z warunkiem przeprowadzenia kontroli przed wystawieniem DPR/EDPR oznaczałoby potrzebę prowadzenia audytów/kontroli w rytmie kwartalnym. Jednak zastrzeżono, że weryfikator (jednostka) nie może prowadzić kontroli tego samego przedsiębiorcy w trzech kolejnych latach.

Inne zmiany to:

  • wyłączenie z audytu/kontroli przedsiębiorców prowadzących wyłącznie odzysk odpadów (lub eksportujących je w celu odzysku),
  • wyłączenie kryterium ilościowego przy określaniu obowiązku audytu/kontroli (każde wystawienie DPR/EDPR wymusza kontrolę),
  • objęcie audytem organizacji odzysku opakowań (teraz pod nazwą organizacji odpowiedzialności producentów) oraz przedsiębiorców rozliczających się samodzielnie – te audyty mają być wykonywane w terminie do 30 czerwca.

Ciekawą zmianą jest tryb przyjmowania zastrzeżeń do ustaleń audytu/kontroli. Zastrzeżenia takie można zgłaszać do Dyrektora IOŚ-PIB, który po ich przekazaniu weryfikatorowi ma być adresatem wyjaśnień i je oceniać. W skrajnym przypadku Dyrektor IOŚ –PIB może odmówić zatwierdzenia protokołu audytu/kontroli.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale nie zapisano warunków przejściowych dla rozliczenia roku 2022.