Miesiąc: <span>kwiecień 2021</span>

Spotkania dotyczące audytu energetycznego
29 kwietnia 2021 r.

Zbliża się termin zakończenia kolejnego cyklu obowiązkowych, wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorców. Większość zobligowanych do tego przedsiębiorców z pewnością ma już ustalony sposób realizacji tego obowiązku. Dla nadal rozważających optymalne podejście Polskie Forum ISO 14000 ma propozycję wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (nie mylić z audytem efektywności …

Zaproszenie do złożenia oferty
28 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej profesjonalnej korekty tłumaczenia na język angielski pod względem słownictwa specjalistycznego drugiej wersji podręcznika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM Korekta tłumaczenia dotyczy tekstu specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Tekst obejmuje 57 stron (17 035 wyrazów, 114 770 znaków ze spacjami). …

Spotkanie z organizacjami zarejestrowanymi w EMAS
14 kwietnia 2021 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji zarejestrowanych  w systemie EMAS do udziału w spotkaniu poświęconym obecnej sytuacji systemu EMAS i problemom związanym z jego funkcjonowaniem. Szczegóły spotkania Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. na platformie Clickmeeting. Rozpoczęcie o godz. 13.00 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia …

PFISO 14000 w Rosji – międzynarodowe seminarium, 21 kwietnia 2021 r.
9 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia br. w ramach projektu NonHazCity2 odbędzie się w Sankt Petersburgu międzynarodowe seminarium poświęcone skutecznym instrumentom redukcji chemikaliów w ekosystemach miejskich Effective Instruments for Chemical Reduction in the Urban Ecosystems. W trakcie seminarium przewidziane jest wystąpienie wiceprezesa Stowarzyszenia PF ISO 14000 pana Roberta Pochyluka dotyczące zarządzania ryzykiem chemicznym w …