Miesiąc: <span>luty 2021</span>

Wsparcie dla ISO 14001
26 lutego 2021 r.

Jak wiadomo norma ISO 14001 ma charakter ogólny i nie odnosi się do konkretnych aspektów środowiskowych. Organizacje poszukujące bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania modelu systemu zarządzania opisanego w normie ISO 14001 w działaniach związanych z konkretnymi aspektami mogą szukać wsparcia w innych dokumentach należących do rodziny ISO 14000.  W 2019 r. …

Audyty recyklerów – bez zmian
23 lutego 2021 r.

W końcu ub. roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zainicjowanie zmian przepisów, które miałyby na celu ułatwienie realizacji audytów wymaganych przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że nie ma takiego problemu, a …