Miesiąc: <span>luty 2020</span>

Spotkanie partnerów projektu NHC2 w Västerås
10 luty 2020 r.

W dniach 4-5.02.2020 r. w Västerås odbyło się spotkanie partnerów projektu NonHazCity2, podczas którego prezentowano działania przeprowadzone w ciągu trwania pierwszego okresu projektu. W ramach zadań Polskiego Forum ISO 14000 dyskutowano na temat możliwości powiązania dwóch projektów – NonHazCity2 oraz FitForREACH w celu lepszego zarządzania ryzykiem chemicznym w przedsiębiorstwach. Omówiono także potrzeby …

Konferencja Recyklera
4 luty 2020 r.

W dniu 30 stycznia 2020 r. członkowie Stowarzyszenia w osobach Marty Krawczyk oraz Wojciecha Świątka uczestniczyli w konferencji „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Problematyka rocznych audytów recyklera”, zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Może o problematyce rocznych audytów recyklera …