Zaproszenie do złożenia oferty14 maja 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
14 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej tłumaczenia na język polski z języka angielskiego poradnika CHEMICAL MANAGEMENT AS PART OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM.

  1. Tłumaczenie na język polski dotyczy tekstu specjalistycznego z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
  2. Tekst obejmuje 57 stron.
  3. Termin składania ofert: 25.05.2021.
  4. Oferta powinna spełniać poniższe warunki:
    a) tłumaczenie na język polski powinno zostać wykonane przez osobę, która posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie tłumaczeń,
    b) cena powinna obejmować tłumaczenie całości dokumentu.

Kryterium oceny ofert – cena brutto za tłumaczenie całego dokumentu (waga – 100%)

Oferty proszę przesyłać na adres: sekretariat@pfiso14000.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie PF ISO 14000, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zapytanie ofertowe