XXVI Walne Zebranie Członków PFISO 140007 czerwca 2021 r.

XXVI Walne Zebranie Członków PFISO 14000
7 czerwca 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 działając na podstawie Statutu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. XXVI Walne Zebranie Członków.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania:

– I termin godz. 9.00

– II termin godz. 12.00

W związku z trwającą sytuacją pandemiczną i jeszcze licznymi obostrzeniami, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zebrania w formie online za pomocą platformy Clickmeeting.

W załączeniu przesyłamy komunikat dotyczący programu spotkania.

Ponadto, w tym samym dniu między pierwszym a drugim terminem Walnego Zebrania zaplanowaliśmy bezpłatne warsztaty online „Zarządzanie chemikaliami a systemy zarządzania środowiskowego”, na które serdecznie zapraszamy.

Polskie Forum ISO 14000 od sierpnia 2019 r. uczestniczy w projekcie NonHazCity2 dofinansowanym z Programu Interreg Baltic Sea Unii Europejskiej. Zadaniem PF ISO 14000 było opracowanie poradnika wskazującego, w jaki sposób zarządzać chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001 lub EMAS), a także zainteresować ISO oraz Komisje Europejską tematem zarządzania chemikaliami. W trakcie warsztatów przedyskutujemy kwestie związane z treścią poradnika, w tym z identyfikacją aspektów środowiskowych, określaniem ryzyk i szans oraz planowanie i nadzorowanie działań operacyjnych. Bezpłatne warsztaty odbędą się online na platformie Clickmeeting w godz. 9.15 – 11.30

W celu uczestnictwa w XXVI Walnym Zebraniu Członków i warsztatach bardzo prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej:

  1. XXVI Walne Zebranie Członków PFISO 14000 I termin – REJESTRACJA
  2. Warsztaty online „Zarządzanie chemikaliami a systemy zarządzania środowiskowego” – REJESTRACJA
  3. XXVI Walne Zebranie Członków PFISO 14000 II termin – REJESTRACJA

Zaproszenie na XXVI Walne Zebranie Czlonkow PF ISO 14000