Zapraszamy na warsztaty „Zarządzanie chemikaliami a systemy zarządzania środowiskowego”7 czerwca 2021 r.

Zapraszamy na warsztaty „Zarządzanie chemikaliami a systemy zarządzania środowiskowego”
7 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach online „Zarządzanie chemikaliami a systemy zarządzania środowiskowego”, które odbędą się (on-line) w dniu 28 czerwca w godz. 9.15 – 11.30.

Polskie Forum ISO 14000 od sierpnia 2019 r. uczestniczy w projekcie NonHazCity2 dofinansowanym z Programu Interreg Baltic Sea Unii Europejskiej. Zadaniem PF ISO 14000 było opracowanie poradnika wskazującego, w jaki sposób zarządzać chemikaliami w ramach systemu zarzadzania środowiskowego (ISO 14001 lub EMAS), a także zainteresować ISO oraz Komisję Europejską tematem zarządzania chemikaliami.

W trakcie warsztatów przedyskutujemy kwestie związane z treścią poradnika, w tym z identyfikacją aspektów środowiskowych, określaniem ryzyk i szans oraz planowanie i nadzorowanie działań operacyjnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają poradnik w formie elektronicznej (w polskiej lub angielskiej wersji językowej).

Bezpłatne warsztaty odbędą się online na platformie Clickmeeting

Rejestracja elektroniczna

Warsztaty odbędą się w ramach projektu NonHazCity2 współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.