Warsztat doskonalący dla audytorów przeprowadzających audyt recyklera i zakładów przetwarzania ZSEE 3 października 2023 r.

Warsztat doskonalący dla audytorów przeprowadzających audyt recyklera i zakładów przetwarzania ZSEE
3 października 2023 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego serdecznie zaprasza na szkolenie dla audytorów przeprowadzających audyt recyklera i zakładów przetwarzania sprzętu, które odbędzie się w formie online w dniu 1 grudnia 2023 r., wstępnie planowane godziny spotkania to 10.00 – 14.30.

Spotkanie będzie warsztatem doskonalącym i forum wymiany informacji dotyczących przeprowadzania audytów recyklera i zakładów przetwarzania ZSEE. Dokładny program przedstawimy w późniejszym czasie.

Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska ws. uczestnictwa w spotkaniu. Zabiegamy również o udział przedstawicieli wybranych urzędów marszałkowskich, aby stworzyć możliwość wymiany wiedzy między różnymi stronami. Wystąpiliśmy także do urzędów o informację zwrotną i podsumowanie wniosków z raportów z audytów i kontroli u recyklerów. Wyniki (o ile zostaną nam przekazane) przedstawimy na spotkaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do sekretariatu Forum sekretariat@pfiso14000.org.pl

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 200 zł/osobę.