Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 20234 września 2023 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 2023
4 września 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania, których tematyka obejmuje:

 • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • auditowanie i badania środowiskowe,
 • etykietowanie środowiskowe,
 • ocenę cyklu życia,
 • ocenę wyników działalności środowiskowej,
 • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmianami klimatu,
 • kwestie ekonomiczne dotyczące zagadnień zarządzania środowiskowego.

W drugim kwartale 2023 r. zrealizowano 25 zadań – takich, jak np.:

 • opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych i innych dokumentów,
 • zgłaszanie uwag do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych,
 • okresowy przegląd aktualności norm,
 • głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych,
 • zgłaszanie kandydatów do pracy w organach normalizacyjnych.

 Poniżej wyszczególniono najważniejsze zadania zrealizowane w drugim kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

 1. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych – takich, jak np.:
  – projekt końcowy Normy Międzynarodowej ISO/FDIS 14066 (Ed 2) „Environmental information — Competence requirements for teams validating and verifying environmental information”,
  – projekt roboczy specyfikacji technicznej ISO/WD TS 19870 „Methodology for Determining the Greenhouse Gas Emissions Associated with the Production, Conditioning and Transport of Hydrogen to Consumption Gate”.
 1. Zgłaszanie stanowiska do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych – takich, jak np:
  – norma EN ISO 14019-1 „Validation and verification of sustainability information — Part 1: General principles and requirements’ (wiodąca organizacja ISO/TC 207/SC2),
  – norma ‘EN ISO 14019-2 „Validation and verification of sustainability information — Part 2: Verification process” (wiodąca organizacja ISO/TC 207/SC2).
 1. Przedstawienie stanowiska w sprawie okresowego przeglądu norm – takich, jak np.:
  – ISO 14021 „Environmental statements and programmes for products – Self-declared environmental claims”,
  – ISO 14024 „Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures”,
  – ISO 14025 „Environmental statement and programmes for products – Environmental product declarations”.
 1. Głosowania dotyczące dokumentów normalizacyjnych – takie, jak np:
  – przyjęcie stanowiska krajowego do końcowego projektu normy FGprPN-prEN ISO 14002-2E „Systemy zarządzania środowiskowego — Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska — Część 2: Woda”,
  – przyjęcie projektu normy ISO/DIS 14068 „Greenhouse gas management and climate change management and related activities — Carbon neutrality”,
  – przyjęcie stanowiska w sprawie przeglądu okresowego normy PN-ISO 37120:2015-03P – utrzymanie PN-ISO 37120:2015-03P „Zrównoważony rozwój społeczny — Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” w zbiorze norm aktualnych do czasu wprowadzenia jej nowej wersji,
  – przyjęcie końcowego projektu normy ISO/FDIS 14066 „Environmental information — Competence requirements for teams validating and verifying environmental information”.
 1. Przedstawienie stanowiska dotyczącego działań podejmowanych w związku ze zmianą Normy Międzynarodowej ISO 14001:2015 – takich, jak:
  – akceptacja projektu specyfikacji do zmiany normy ISO 14001:2015 (Approval Design Specification Amd ISO 14001),
  – utworzenie grupy roboczej (WG 15) do prac nad zmianą ISO 14001:2015 oraz akceptacja kandydatur: przewodniczącej, współprzewodniczącego i sekretarza grupy roboczej.

W drugim kwartale 2023 r. Komitet Techniczny ISO/TC 207/SC 1 „Environmental management systems” poinformował krajowe organy normalizacyjne o kolejnych zadaniach wynikających z przygotowań do podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian do normy ISO 14001:2015.
KT 270 PKN zaakceptował projekt specyfikacji do zmiany normy ISO 14001:2015 (Approval Design Specification Amd ISO 14001) oraz propozycję utworzenia grupy roboczej WG 15 (Working Group 15), której zadaniem jest opracowanie wspomnianej zmiany.
Komitet Techniczny zaakceptował również propozycję powołania zespołu zarządzającego WG 15, w składzie:
1. Susan Briggs – przewodnicząca,
2. Robert Pochyluk – współprzewodniczący,
3. Ben Vivian – sekretarz.
Przewiduje się, że opracowanie zmiany ISO 14001:2015 potrwa około dwóch lat. Pierwsze posiedzenie grupy roboczej (WG 15) odbędzie się w drugiej połowie 2023 r., natomiast opublikowanie nowej normy planowane jest na październik 2025 r.

 Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba