Spotkanie organizacji zarejestrowanych w EMAS21 kwietnia 2023 r.

Spotkanie organizacji zarejestrowanych w EMAS
21 kwietnia 2023 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zaprasza do udziału w spotkaniu z organizacjami zarejestrowanymi w systemie EMAS. Celem spotkania jest integracja firm z EMAS poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń, poglądów oraz doskonalenie funkcjonowania EMAS.

Spotkanie odbędzie się 15.05.2023 o godz. 12.00 na platformie MS Teams

Ramowy program spotkania:

  1. Informacja nt. nowego podręcznika użytkownika EMAS przygotowywanego przez Komisję Europejską.
  2. Typowe błędy w zakresie formułowania celów środowiskowych w świetle wymagań EMAS.
  3. Omówienie wymagań EMAS w zakresie działań, które obowiązani są podejmować weryfikatorzy EMAS w trakcie nadzoru nad zarejestrowaną w EMAS organizacją, w tym obowiązujące zasady próbkowania.
  4. Informacja o obecnie funkcjonujących zachętach dla organizacji zarejestrowanych w EMAS np.: audyty energetyczne przedsiębiorstw, dofinansowania dla energochłonnych gałęzi przemysłu, zwolnienie z akcyzy na węgiel i gaz dla dużych organizacji.
  5. Raporty Zrównoważonego Rozwoju (Raporty ESG: w zakresie środowiskowym (E – environment), społecznym (S – social) oraz ładu korporacyjnego (G – governance). Zagrożenie (ryzyko) czy szansa dla organizacji z EMAS.
  6. Dyskusja nt. potrzeb organizacji zarejestrowanych w EMAS w zakresie: szkoleń, doradztwa, organizacji spotkań – platformy wymiany doświadczeń itp.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@pfiso14000.org.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2023 r.
Link do spotkania prześlemy w piątek 12 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!