Dobre praktyki audytowania ISO 14001:20155 maja 2020 r.

Dobre praktyki audytowania ISO 14001:2015
5 maja 2020 r.

W Bazie Wiedzy udostępniliśmy tłumaczenia wytycznych Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015. Liczymy, że będą one przydatne dla audytorów działających na polskim rynku, choć należy je traktować raczej jako źródło inspiracji, niż instrukcje postępowania. Wspieranie wymiany doświadczeń miedzy audytorami działającymi w różnych jednostkach certyfikujących jest jednym z ważnych elementów działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy więc do komentowania tych dokumentów. Z satysfakcją przekażemy autorom uwagi polskich praktyków.