Seminarium „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”30 kwietnia 2020 r.

Seminarium „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”
30 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie PF ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w zdalnym seminarium Klubu Pełnomocnika „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”, które odbędzie się w dniach 20-21.05.2020 (część 1) oraz 24-25.06.2020 (część 2).
7 stycznia br. opublikowane zostało polskie wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018, która była tłumaczona i uzgadniana przez nasze Stowarzyszenie na zlecenie PKN. W związku z wieloma korzyściami wynikającymi z wdrożenia tej normy oraz ze względu na zbliżający się koniec ważności certyfikatów ISO 50001:2011, zachęcamy Państwa do zainteresowania się tą normą.
Dla ułatwienia w uzyskaniu odpowiednich informacji organizujemy kolejny Klub Pełnomocnika SZŚ/SZE poświęcony normie ISO 50001:2018, stanowiącej optymalny, międzynarodowy model dla systemów zarządzania energią. Tematyka i zagadnienia naszego spotkania zostały ustalone także przy uwzględnieniu wymagań krajowej ustawy o efektywności energetycznej (zbliża się kolejny cykl obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorców, z którego zwolnić może posiadanie systemu zarządzania energią).
Serdecznie zapraszamy!