Miesiąc: <span>sierpień 2020</span>

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu
22 sierpnia 2020 r.

21 sierpnia br. odbyło się spotkanie (internetowe) przedstawicieli Polskiego Forum ISO 14000 z Departamentem Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu w sprawie powiązań między systemami zarządzania środowiskowego i efektywnością energetyczną, w tym audytami energetycznymi. Warto zauważyć, że możliwe jest spełnienie tego obowiązku przez dużych przedsiębiorców przy wykorzystaniu systemów zarządzania energią ISO  50001 lub zarządzania środowiskowego. …

Spotkanie partnerów projektu NHC2 w Kownie
10 czerwca 2020 r.

W dniach 8-10.06.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu NonHazCity2 w Kownie. Ze względu na panującą pandemię było to spotkanie wirtualne. W trakcie spotkania prezentowano działania zrealizowane w projekcie w okresie od lutego do maja. W ramach zadań Polskiego Forum ISO 14000 przedyskutowano potrzeby i problemy w związku z opracowywaniem podręcznika …