Warsztat doskonalący dla audytorów zakładów ZSEiE2 lutego 2022 r.

Warsztat doskonalący dla audytorów zakładów ZSEiE
2 lutego 2022 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zaprasza do udziału w warsztacie doskonalącym dla audytorów wykonujących audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (z jednostek posiadających akredytację w zakresie Dave-02) oraz osoby wspierające procesy związane z audytami (organizacja, szkolenia zespołu, nadzór).

Termin: 25.02.2022 r (piątek), godz. 9.00 – 15.00
Koszt udziału: 800 zł
Miejsce szkolenia: Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o. w Błoniu k. Warszawy, ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie
Zakład funkcjonuje od 2012 roku, posiada pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 Mg elektroodpadów rocznie. W zakładzie prowadzony jest automatyczny i ręczny demontaż odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wszystkich grup. Główną specjalizacją zakładu jest przetwarzanie sprzętu chłodniczego w instalacji do automatycznego przetwarzania urządzeń chłodniczych. Poza tym w zakładzie znajdują się linie do ręcznego demontażu TV i monitorów, wielkogabarytowego oraz małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Program:
8.30 – Przyjazd uczestników, kawa, przekąski
9.00 – 9.10 Wstęp, powitanie, Marta Krawczyk, Stowarzyszenie Forum ISO 14000
9.10 – 10.00 Praktyczne omówienie roli zakładów przetwarzania w systemie gospodarowania zużytym sprzętem z uwzględnieniem ich specjalizacji, Nina Leszczyńska-Dudek
10.00 – 11.30 Zwiedzanie zakładu przetwarzania z omówieniem procesów związanych z jego funkcjonowaniem (część dot. produkcji); magazynowanie odpadów – na co zwrócić uwagę, gdzie szukać nieprawidłowości, Robert Wawrzonek, Remondis Electrorecycling
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.30 Analiza danych versus procesy w zakładzie przetwarzania  ZSEIE (dokumentacja, ewidencja odpadów, sprawozdawczość, bilanse masowe). Omówienie potencjalnych nieprawidłowości w zakładach przetwarzania, Nina Leszczyńska-Dudek
13.30 – 14.00  Lunch (na miejscu)
14.00 – 15.00  Podsumowanie, dyskusja, zakończenie, Nina Leszczyńska-Dudek, Marta Krawczyk

Więcej szczegółów organizacyjnych znajduje się w zaproszeniu oraz formularzu zgłoszeniowym

Zgłoszenia można nadsyłać na adres sekretariat@pfiso14000.org.pl do 20.02.2022r.