Planowane nowości w gospodarce odpadami – ważne dla audytów recyklerów26 października 2020 r.

Planowane nowości w gospodarce odpadami – ważne dla audytów recyklerów
26 października 2020 r.

21 października na stronie RCL opublikowany został projekt kolejnej zmiany ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (nie zakończono jeszcze procesu legislacyjnego poprzedniego projektu zmian!).

Projekt miałby wprowadzić zmiany istotne dla audytów zewnętrznych.

  1. Ograniczenie zakresu podmiotowego: audytowi w zakresie opakowań mają podlegać tylko przedsiębiorcy wystawiający DPR/EDPR (odzysk przestaje się liczyć). Próg ilościowy to moc przerobowa 400 Mg/r (ale tylko w recyklingu) lub wystawienie EDPR na 400 Mg.
    Ta zmiana miałaby wejść w życie z początkiem roku 2021. Z takiego (dość osobliwego) przepisu wynika, że przedsiębiorca, który wystawiał w 2020 r. tylko EDPO lub DPO nie podlega audytowi, co więcej audytowi za 2020 r. nie podlega przedsiębiorca, który wprawdzie miał zezwolenie na przetwarzanie 400 Mg/r odpadów, ale część mocy przerobowych polegała tylko na odzysku.
  2. Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nieco szerzej określa cele audytu. To również od 1 stycznia, czyli audyt za 2020 r. powinien być nieco obszerniejszy.
  3. Oprócz tego proponowana jest zmiana definicji odpadów opakowaniowych i jednoznaczne uznanie procesu „przygotowanie do ponownego użycia” za proces recyklingu R3. Ale to z kolei nie ma zastosowania do audytów za 2020 r.

O innych zmianach wprowadzanych tym projektem czyli ciąg dalszy cyklu „Niekończąca się historia zmian ustawie o odpadach” za kilka dni.
Do projektu można zgłaszać uwagi w ciągu 30 dni. Powstaje pytanie, kiedy w takim razie miałoby to być uchwalone, opublikowane etc.

Planowane nowości w gospodarce odpadami

przygotował W.Ś.