Nowości w gospodarce odpadami – opinie i komentarze28 października 2020 r.

Nowości w gospodarce odpadami – opinie i komentarze
28 października 2020 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zamierza przygotować opinię nt. opublikowanego niedawno projektu zmian w ustawie o odpadach https://legislacja.gov.pl/projekt/12339505 (pierwsze refleksje na ten temat znajdują się we wcześniejszym artykule).
Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się komentarzami i uwagami, bardzo prosimy o ich przekazanie na adres Stowarzyszenia sekretariat@pfiso14000.org.pl do dnia 6 listopada br.