Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)3 października 2022 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
3 października 2022 r.

Informujemy, że ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)