DAVE-02 – warsztat doskonalący9 grudnia 2021 r.

DAVE-02 – warsztat doskonalący
9 grudnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy audytorów na warsztat doskonalący z zakresu DAVE-02, który odbędzie się w formie online w dniu 17 stycznia 2022 r.
W związku z udziałem prelegentów zewnętrznych, w tym przedstawicieli kancelarii prawnej, warsztat będzie odpłatny.
Koszt udziału wynosi 200 zł od osoby.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres sekretariat@pfiso14000.org.pl