Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii – zmiany terminów przyjęte18 maja 2020 r.

Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii – zmiany terminów przyjęte
18 maja 2020 r.

I stało się – Sejm przyjął, Senat wniósł poprawki, Sejm większość z nich odrzucił, Prezydent podpisał, RCL opublikował i 15 maja weszła w życie ustawa z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarcza 3.0.

Terminy obowiązkowych audytów w zakresie odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały przesunięte do 30 września (uwaga: tylko w 2020 r.). Terminy przekazania sprawozdania z audytu to 15 listopada br.

Sporo zamieszania w przyszłym roku spowoduje przesunięcie terminu i zmiana wymagań w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji odpadów. Do końca 2020 r. ewidencja odpadów może być prowadzona w wersji papierowej bez konieczności wprowadzania danych post factum do BDO (kolejna zmiana, tym razem ustawy o odpadach). Trzeba liczyć się z tym, że niektóre przedsiębiorstwa przetwarzające odpady będą miały część ewidencji za rok 2020 w formie elektronicznej, część w formie papierowej.