Szkolenie kompetencyjne dla audytorów wg DAVE-0220 listopada 2023 r.

Szkolenie kompetencyjne dla audytorów wg DAVE-02
20 listopada 2023 r.

Jak co roku informujemy o możliwości zgłoszenia się na szkolenie Dave-02 dla osób, które chciałyby zostać audytorami prowadzącymi audyty recyklerów zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, organizacji odzysku SEE.

Szkolenie obejmuje program zawarty w wymaganiach akredytacyjnych Dave-02.

Szkolenie odbędzie się w formule on-line. Podzielone jest na 3 części:

  1. odpady opakowaniowe
  2. ZSEE
  3. międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Można skorzystać z jednego modułu np. tylko opakowań lub tylko sprzętu (jeśli audytor tylko te części będzie audytować). Międzynarodowy transport do obu części jest obowiązkowy.

Cena szkolenia to 3000 zł dla audytorów nie będących przedstawicielami JC będących członkami Forum. Dla członków Forum cena wynosi 2200 zł. Udział w jednym module to cena 1500 zł.

Proponowany termin to 6-8 grudnia br. Jeśli termin nie będzie odpowiadać zgłaszającym się uczestnikom, możemy go dostosować do oczekiwań.

Prosimy o przesłanie do nas informacji na adres sekretariat@pfiso14000.org.pl w zakresie wstępnego zgłoszenia, czy pasuje Państwu zaproponowany termin oraz czy całość szkolenia czy tylko wybrane części.