Zaproszenie na webinarium na temat należytej staranności27 maja 2024 r.

Zaproszenie na webinarium na temat należytej staranności
27 maja 2024 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Grupą roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, koordynowaną przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej, które odbędzie się w formule on-line w poniedziałek, 27 maja br., w godz. 11:00 – 12:30.

Zapraszamy do udziału w webinarium na kanale YT SGH

Należyta staranność jest procesem, który przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać w celu identyfikacji faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków, jakie mogą powstawać w wyniku prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności, zapobiegania takim negatywnym skutkom oraz ich łagodzenia.
Faktyczne i potencjalne negatywne skutki związane z działalnością przedsiębiorstw, ich produktami lub usługami powinny być analizowane zarówno w odniesieniu do działalności własnej przedsiębiorstwa, jak i w relacjach biznesowych.

Podczas webinarium z udziałem ekspertów z MFiPR, EY oraz SGH będzie mowa o międzynarodowych standardach oraz regulacjach w zakresie należytej staranności, a także o wyzwaniach związanych z należytą starannością w praktyce biznesowej.
Efektywne wdrażanie procedur należytej staranności będzie wspierać przedsiębiorstwa w wypełnianiu obowiązków wynikających z regulacji UE:

  • w wypełnieniu minimalnych gwarancji zgodnie z art. 18 Taksonomii UE, który wymaga przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;
  • w spełnieniu wymogu opisywania procesów należytej staranności, zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD);
  • w spełnieniu obowiązków wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD).

Wdrożenie procedur należytej staranności to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów biznesowych, inwestorów, klientów oraz interesariuszy, niezbędne w utrzymaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw.