Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez MRiT3 czerwca 2024 r.

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez MRiT
3 czerwca 2024 r.

W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii serdecznie zapraszamy na następujące wydarzenia:

1. VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w VII edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!
Data: 12 czerwca (środa)
Godzina: 9:00 – 15:00
Miejsce: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa

Podczas tegorocznej edycji Forum poznamy szczegóły dotyczące Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Zostanie również zaprezentowany raport Ministerstwa Rozwoju i Technologii pn. „Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce”. Następnie, w ramach panelu I rozważmy raportowanie ESG w kategoriach szansy na zbudowanie konkurencyjności rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Panel II poświęcony zostanie poszukiwaniom sposobów wsparcia MŚP w działaniu zgodnie z zasadami ESG.
Dodatkowo, podczas tegorocznego Forum będzie można wziąć udział w jednym z dwóch praktycznych warsztatów:
1. Identyfikacja ryzyk klimatycznych dla biznesu zgodnie ze standardem ESRS-E1.
2. Należyta staranność i zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.
Liczba miejsc na wydarzenie i warsztaty jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja zakończy się 6 czerwca lub po wyczerpaniu miejsc.
Szczegółowa agenda i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/vii-edycja-krajowego-forum-interesariuszy-agendy-2030

2. Konferencja: Finansowanie Zrównoważonego Rozwoju MŚP 2024-2027

Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-WIT zaprasza na wydarzenie poświęcone możliwościom finansowania zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP.
Data: 14 czerwca (piątek)
Godzina: 9:30 – 14:10
Miejsce: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa

Główne punkty programu: Prezentacje możliwości dofinansowania dla MŚP w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), efektywności energetycznej i innowacyjności.
Eksperci z wiodących instytucji i organizacji, takich jak:
– Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
– Bank Ochrony Środowiska,
– Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
– Bank Gospodarstwa Krajowego,
– Firmy doradcze CRIDO i Stratego.
Tematyka prezentacji:
– Możliwości dofinansowania innowacji w zrównoważonym rozwoju (programy Ścieżka SMART, LIFE),
– Projekty zielonej transformacji dla przedsiębiorców (Kredyt Ekologiczny, Gospodarka Obiegu Zamkniętego),
– Sesje pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami, umożliwiające uzyskanie spersonalizowanej porady.
Dlaczego warto wziąć udział?
To wyjątkowa okazja, aby zdobyć szczegółową wiedzę na temat dostępnych instrumentów finansowych wspierających zrównoważony rozwój MŚP oraz spotkać się z praktykami.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
Szczegółowa agenda i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konferencja-finansowanie-zrownowazonego-rozwoju-msp-2024-2027