The Final Conference of NonHazCity 27 czerwca 2021 r.

The Final Conference of NonHazCity 2
7 czerwca 2021 r.

W dniach 15-16 czerwca br. odbędzie się w formie online konferencja zamykająca projekt NonHazCity 2, w którym Polskie Forum ISO 14000 odpowiadało za zagadnienia związane z systemami zarządzania. Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z innymi projektami INTERREG, które są poświęcone rozwiązaniom dla zoptymalizowanego zarządzania ryzykiem wodnym i chemicznym w regionie Morza Bałtyckiego: BEST, BSR Water, HAZBREF, FanpLESStic-Sea, NOAH, MEDWater, ChemClimCircle, Change(K)now! and AskREACH.

W ciągu dwóch dni odbędą się 4 sesje poświęcone tematom dotyczącym zarządzania substancjami niebezpiecznymi. W trakcie pierwszej sesji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej i występowaniu substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym. Druga sesja obejmie prezentacje na temat gospodarki ściekami przemysłowymi oraz narzędzi zarządzania ryzykiem chemicznym dla przemysłu. Kolejna sesja poświęcona będzie propozycjom działań gmin (administracji publicznej) w tych tematach oraz na koniec zostaną przedstawione różne aspekty wykorzystania plastiku.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału, link do rejestracji na spotkanie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkCsgayoEGnRd3sD_ry2iryN8Qn0Akr6egyAeFDSKeF1qIHA/viewform

Agenda konferencji