Tag: <span>konferencja</span>

Konferencja Recyklera
4 luty 2020 r.

W dniu 30 stycznia 2020 r. członkowie Stowarzyszenia w osobach Marty Krawczyk oraz Wojciecha Świątka uczestniczyli w konferencji „Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Problematyka rocznych audytów recyklera”, zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Może o problematyce rocznych audytów recyklera …

Spotkanie audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera
20 grudnia 2019 r.

13 grudnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Klimatu, organizowane przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 dla audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek wraz z dyrekcją, kierownictwem i zespołem Departamentu Gospodarki Odpadami. Dodatkowo zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz PCA. W spotkaniu …