Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Tabela

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki

Norma/dokument
ISO*
TytułPolska Norma lub inny
dokument
Tytuł
ISO 14001:2015Environmental management systems –
Requirements with guidance for use
PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania
ISO 14002-1 :2019 Environmental management systems –Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area – Part 1: GeneralPN-EN ISO 14002-1:2021-03
- wersja angielska Systemy zarządzania środowiskowego --
Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne
ISO 14002-2Environmental management systems –Guidelines for using ISO 14001 to environmental aspects and conditions within an address environmental topic
area – Part 2: Water
ISO/AWI 14002-3 Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an
environmental topic area — Part 3: Climate
ISO 14004:2016Environmental management systems – General
guidelines on principles, systems and supporting
techniques
PN-EN ISO 14004:2016-04Systemy zarządzania środowiskowego –
Ogólne wytyczne dotyczące zasad,
systemów i technik wspomagających
ISO 14005:2019Environmental management systems - Guidelines
for a flexible approach to phased implementation
PN-EN ISO 14005:2019-08Systemy zarządzania środowiskowego –
Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia
do wdrażania etapowego
ISO 14006:2020Environmental management systems –Guidelines
for incorporating ecodesign
PN-EN ISO 14006:2020-08Systemy zarządzania środowiskowego –
Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania