System zarządzania środowiskowego jako wsparcie procesu adaptacji do zmian klimatu15 grudnia 2020 r.

System zarządzania środowiskowego jako wsparcie procesu adaptacji do zmian klimatu
15 grudnia 2020 r.

W dniu 7 grudnia br. z udziałem przedstawiciela Polskiego Forum ISO 14000 odbyło się zdalne spotkanie tematycznej grupy roboczej w ISO TC 207/SC1 i SC7 powołanej niedawno dla opracowania tzw. „white paper” dla powiązań między normami ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania” i ISO 14090 „Adaptacja do zmian klimatu – Zasady, wymagania i wytyczne”. Spotkanie niewielkiej grupy specjalistów (wzięło udział tylko 5 osób) poświęcone było odniesieniu się do ponad 50 uwag, komentarzy i sugestii do wstępnej wersji tego dokumentu, otrzymanych z krajowych komitetów normalizacyjnych. Efektem spotkania były zmiany i udoskonalenia tego dokumentu, który zostanie następnie rozesłany jako materiał informacyjny, podający wskazówki, jak stosowanie ISO 14090 powinno wspierać adaptację do zmian klimatu w organizacjach stosujących ISO 14001. O postępach w tworzeniu tego dokumentu będziemy informowali.