Spotkanie partnerów projektu NonHazCity2 w Gdańsku10 października 2020 r.

Spotkanie partnerów projektu NonHazCity2 w Gdańsku
10 października 2020 r.

W dniach 8-9.10.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu NonHazCity2, tym razem w Gdańsku. W związku z ciągle panującą pandemią było to spotkanie wirtualne. W trakcie spotkania prezentowano działania zrealizowane w projekcie w okresie od czerwca do września.

W ramach zadań Polskiego Forum ISO 14000 przedyskutowano potrzeby i problemy w związku z opracowywaniem podręcznika zarządzania ryzykiem chemicznym oraz możliwości włączenia jego zapisów w dokumenty normalizacyjne.