Spotkanie warsztatowo–uzgodnieniowe ws. audytów recyklerów17 grudnia 2020 r.

Spotkanie warsztatowo–uzgodnieniowe ws. audytów recyklerów
17 grudnia 2020 r.

Polskie Forum ISO 14000, inicjuje działania będące w celach strategicznych Stowarzyszenia, dotyczące m.in. podnoszenia kompetencji audytorów i standardów audytów recyklera, przeprowadzanych przez weryfikatorów EMAS.

1 grudnia miało miejsce spotkanie, organizowane przez Forum ISO, dla audytorów wszystkich jednostek akredytowanych (Dave-02) wraz z przedstawicielami administracji, czyli Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

Spotkanie, organizowane po raz drugi, służyło wymianie wiedzy i wypracowywaniu wspólnego podejścia do niektórych rozbieżności interpretacyjnych w przeprowadzanych audytach oraz przekazaniu najnowszych informacji co do zmian prawnych.

Obserwujemy pozytywne zjawiska związane z audytem – od 2017 roku wiele firm przetwarzających uporządkowało swoją sytuację prawną i zakres działalności. Zwiększanie kompetencji audytorów ma na celu utrzymywanie wysokiego autorytetu audytorów oraz audytów wśród firm przetwarzających odpady, podlegających ustawowemu audytowi.