Posiedzenie plenarne SC1/TC207/ISO14 grudnia 2020 r.

Posiedzenie plenarne SC1/TC207/ISO
14 grudnia 2020 r.

W piątek 11 grudnia odbyło się posiedzenie plenarne Podkomitetu nr 1 Komitetu Technicznego 207 ISO zajmującego się rozwojem norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego, w tym norm ISO 14001, ISO 14002 i ISO 14004. Podczas spotkania omówiono stan prac normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem norm:

  • ISO 14002-2 Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska – Część 2: Woda,
  • ISO 14009 Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące uwzględniania obiegu materiałów w projektowaniu i rozwoju,
  • ISO 14053 Zarządzanie środowiskowe – Rachunek kosztów przepływu materiałów – Wytyczne dotyczące stopniowego wdrażania w organizacjach.

W odniesieniu do przyszłości grupy norm ISO 14002 Podkomitet podniósł kwestię propozycji opracowania normy dotyczącej zarządzania chemikaliami w oparciu o poradnik opracowany przez Polskie Forum ISO 14000 w ramach projektu NonHazCity2. Kwestia ta zostanie poddana dalszej dyskusji w składzie Grupy Roboczej 11 opracowującej normy grupy ISO 14002.

Podczas posiedzenia omówiono także postępy w przygotowaniu nowej wersji struktury HLS mającej posłużyć przyszłym wydaniom norm dotyczących systemów zarządzania. Przedstawiciel Komitetu w Joint Technical Coordination Group (JTCG) tj. grupie opracowującej zmiany w strukturze norm poinformował, że rozważana jest koncepcja „przeniesienia” istniejących norm do nowej struktury z pominięciem typowego procesu przygotowania norm. Decyzja o takim podejściu nie została jeszcze podjęta.

Podczas posiedzenia przedstawiono report z prac powołanej wspólnie przez ISO i IAF Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001 przygotowującej kolejne dokumenty opisujące dobre praktyki audytowania SZŚ (wcześniejsze dokumenty w wersji polskiej są dostępne tutaj).

Przedstawiciel Polskiego Forum ISO 14000 został desygnowany do Grupy Roboczej (Future Challenges Study Group) przygotowującej dokument bazowy dla kolejnej wersji ISO 14001, która pojawi się ok. 2025 r. Przypominamy, że przedstawiciel Polskiego Forum ISO 14000 reprezentuje w Komitecie Technicznym 207 Polski Komitet Normalizacyjny od 2012 r.