Poradnik „Zarządzanie chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego” jest już dostępny po polsku1 lipca 2021 r.

Poradnik „Zarządzanie chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego” jest już dostępny po polsku
1 lipca 2021 r.

Poradnik ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO jest już dostępny po polsku.

Poradnik przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

Poradnik wraz z materiałami uzupełniającymi można pobrać z Bazy Wiedzy.

Poradnik powstał w ramach projektu pn. „Wykorzystanie kluczowych rezultatów projektu NonHazCity: wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz ograniczaniu zużycia chemikaliów w miastach (NonHazCity2)”. Projekt był współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.