Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 10 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
10 kwietnia 2020 r.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Pełny tekst obwieszczenia