Nota z Komitetu EMAS ws. audytów zdalnych 23 grudnia 2020 r.

Nota z Komitetu EMAS ws. audytów zdalnych
23 grudnia 2020 r.

Stowarzyszenie PF ISO 14000 pozyskało z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej notę wystosowaną do członków Komitetu EMAS w sprawie derogacji (uchylenia) wymagań dotyczących wizyt w obiektach zgodnie z Artykułem 25(4) Rozporządzenia (WE) Nr 1221/2009 wobec „siły wyższej” w kontekście kryzysu COVID-19. Dokonaliśmy tłumaczenia na język polski tego dokumentu i zachęcamy szczególnie przedstawicieli organizacji zarejestrowanych w EMAS oraz akredytowanych weryfikatorów do zapoznana się z nimi.

Wersja oryginalna

Wersja polska