Międzynarodowe seminarium Effective Instruments for Chemical Reduction in the Urban Ecosystems1 czerwca 2021 r.

Międzynarodowe seminarium Effective Instruments for Chemical Reduction in the Urban Ecosystems
1 czerwca 2021 r.

W dniu 21 kwietnia br. w ramach projektu NonHazCity2 odbyło się w Sankt Petersburgu międzynarodowe seminarium poświęcone skutecznym instrumentom redukcji chemikaliów w ekosystemach miejskich.

Międzynarodowe seminarium w formie hybrydowej zgromadziło ponad 70 osób (ponad 40 osobiście i ponad 30 online) z krajów Unii Europejskiej i Rosji. Program seminarium obejmował 2 sekcje: dotyczące wdrażania kryteriów środowiskowych w zielonych zamówieniach publicznych oraz zarządzania ryzykiem chemicznym w systemach zarządzania środowiskowego.

Seminarium otworzyła prezes Baltic Environmental Forum (BEF) Heidrun Fammler przedstawiając projekt NonHazCity2 (ograniczenie zużycia chemikaliów w produktach w miastach regionu bałtyckiego). Następnie głos zabrali przedstawiciele Niemiec (Heidrun Fammler, BEF Germany), Finlandii (Hannamaria Yliruusi, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku), Szwecji (Eva Cruz, miasto Västerås), Łotwy (Normunds Vagalis, Rada Miasta Rygi), Litwy ( Audrone Alijošuitė, BEF Litwa), Rosji (Evgeniya Kuznetsova, Ecological Union) i podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie włączania kryteriów środowiskowych do systemu zamówień publicznych oraz omówili bariery i sposoby ich przezwyciężenia. Drugą część spotkania rozpoczął Robert Pochyluk (wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, Polska) raportem z zarządzania ryzykiem chemicznym w ramach ISO 14001. Kolejni prelegenci omówili stosowanie najlepszych praktyk zarządzania, certyfikację systemów zarządzania środowiskowego, a także integrację zarządzania ryzykiem chemicznym z systemem zarządzania środowiskowego. Podczas seminarium uczestnicy opracowali szereg skutecznych rozwiązań służących poprawie stanu środowiska.

Seminarium w wersji angielskiej można obejrzeć: https://youtu.be/l5D5uP-JiHM

Prezentacja wszystkich prelegentów: https://drive.google.com/file/d/1h60f0ojHVjWcZ7kN3UqiCYqrLz2RkoXQ/view?usp=sharing

Materiały konferencyjne do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/18gg7sTIY-xQNDK30S7_rtlTuQfv-icCR?usp=sharing