Konferencja „Polski Akt o Dostępności – inauguracja”4 czerwca 2024 r.

Konferencja „Polski Akt o Dostępności – inauguracja”
4 czerwca 2024 r.

Dnia 15 maja 2024 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – regulacja, która przeniosła do polskiego prawa Europejski Akt o Dostępności.

 Zapraszamy do udziału w konferencji „Polski Akt o Dostępności – inauguracja”, która odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, Sala im. G. Gęsickiej (parter).
Podczas spotkania będzie mowa o nowej ustawie, szansach i wyzwaniach z nią związanych, a także o środkach wsparcia, jakie Ministerstwo przewiduje w ramach jej realizacji dla beneficjentów funduszy UE.

Rejestracja na konferencję w formule stacjonarnej oraz formule online będzie możliwa do 10 czerwca tutaj
Link do transmisji zostanie wysłany po zarejestrowaniu się na konferencję, 

Więcej informacji o konferencji znajdziesz tutaj.

Wdrażanie przepisów „Polskiego Aktu o Dostępności” to początek kolejnego etapu budowania dostępnego, niewykluczającego nikogo społeczeństwa, w którym przedsiębiorstwa będą miały ważny udział. Poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, o którym mówią Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Rozdział VIII „Interesy konsumenta” zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego uwzględnienia potrzeb konsumentów z niepełnosprawnościami, czemu będzie służyła dostępność produktów i usług, zaś rozdział V „Zatrudnienie i relacje z pracownikami” podkreśla potrzebę poszanowania równych szans przy zatrudnianiu, a także stosowania niedyskryminacyjnych kryteriów wynagrodzenia, szkoleń i awansu.

Wkład przedsiębiorstw w poprawę realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, w kontekście rozdziału VIII i V Wytycznych OECD, może także wpisywać się w proces należytej staranności w zakresie poszanowania praw człowieka w biznesie, zgodnie z dyrektywą CSDDD.

Zapraszamy do udziału!