Konferencja On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji20 stycznia 2023 r.

Konferencja On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji
20 stycznia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji, która odbędzie się w dniu 7 lutego br. Wydarzenie organizowane jest przez DNV oraz SPCC (Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza) pod patronatem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, a Stowarzyszenie PFISO 14000 zostało zaproszone do roli współprowadzącego.

Konferencja organizowana jest w gdyńskim biurze DNV w dniu 07.02.2023 (wtorek) w godzinach 10:00 – 14:00
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny do 3 lutego 2023 r. do godziny 16:00

Opis wydarzenia: https://www.dnv.pl/events/on-the-green-way-dyrektywa-csrd-na-drodze-do-zielonej-transformacji-dnv-spcc-237605