Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) 25 czerwca 2024 r.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)
25 czerwca 2024 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do obejrzenia prezentacji dyrektywy UE w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) w trakcie drugiego posiedzenia Grupy roboczej ds. należytej staranności funkcjonującej w MFiPR.

Transmisja na kanale YT MFiPR w piątek 28 czerwca 2024 r., w godz. 10:00 -11:00.

Proces legislacyjny dotyczący dyrektywy CSDD został zakończony przyjęciem dyrektywy przez Radę UE w dn. 24 maja 2024 r. W najbliższym czasie spodziewane jest ogłoszenie tekstu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po upływie 20 dni od ogłoszenia rozpocznie się bieg dwuletniego terminu na transpozycję przepisów do krajowego porządku prawnego.

Program spotkania:
– 10:00 – 10:10 – Otwarcie drugiego posiedzenia Grupy roboczej ds. należytej staranności
Monika Kusina-Pycińska – Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
– 10:10 – 10:40 – Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Koncepcja i kluczowe rozwiązania ostatecznie przyjętego tekstu dyrektywy
Dominik Szostak – naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, KPK OECD ds. odpowiedzialnego biznesu
– 10:40 – 11:00 – Dyrektywa CSDD – perspektywa Brukseli
Barbara Baka – Radca, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Wydział ds. Polityki Regionalnej i Spójności

Więcej informacji na temat dyrektywy CSDD można znaleźć tutaj.